เกี่ยวกับเรา

บริษัท แฟคทอรี ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด เกิดขึ้นจากแนวความคิดของ ทีมงานที่มีประสบการณ์ คลุกคลีอยู่ในวงการโรงงานอุตสาหกรรมมานาน และมี ประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบ และก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆมากมายในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

     ในการก่อสร้างโรงงานแต่ละครั้ง เจ้าของโครงการจะว่าจ้างออกแบบ (designers) และจัดให้มีผู้รับเหมา (contractors) เข้ามาประมูลงานก่อสร้าง (bidding) จากนั้นเมื่อได้ผู้รับเหมาจึงเริ่มทำการก่อสร้าง และมีผู้ควบคุมงาน (consultants) เพื่อบริหารงานก่อสร้างแล้วแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ในระยะหลังในวงการก่อสร้างโรงงานนั้น ได้มีรูปแบบการแข่งขันจากบริษัท รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเน้นระบบเบ็ดเสร็จ บริการครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการออก แบบจนก่อสร้างแล้วเสร็จ (design build or turnkey) และส่วนมากจะแข่งขันเฉพาะ ด้านราคาที่ด้วยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้นเองของแต่ล่ะผู้รับเหมานั้นๆ

     แต่ในความเป็นจริงสำหรับการก่อสร้างโรงงานนั้น ยังขาดผู้ออกแบบและ ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาหลายอย่าง

     ผลกระทบในระยะ 4-5 ปีหลังที่ผ่านมา ปัญหาของผู้รับเหมาในสภาวการณ์ แข่งขันด้านงานก่อสร้าง ระบบเบ็ดเสร็จ (turnkey) มีรูปแบบการแข่งขันด้านการตลาด สูง จนทำให้เจ้าของโครงการเริ่มย้อนกลับมาคิด กลับมาตั้งคำถาม ความแตกต่าง ของแต่ละผู้รับเหมา คืออะไร

“ราคาและมาตรฐาน ชี้วัดกันตรงไหน”

จากแนวความคิดในด้วยระบบเบ็ดเสร็จที่ตัดผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงาน ออก ทำให้เรา บริษัท แฟคทอรี ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด จึงมุ่งเน้นและพัฒนาใน เรื่องมาตรฐานทางด้านการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เราและเจ้าของงาน อุตสาหกรรม ได้พัฒนางานอุตสาหกรรมร่วมกัน

“บริษัท แฟคทอรี ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด คือ มาตรฐานของงานอุตสาหกรรม

ปัจจุบันผู้ออกแบบมีให้เลือกมากมาย “แต่จุดยืนและแนวทางของ บริษัท แฟคทอรี ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด จะเป็นผู้ออกแบบเฉพาะทางด้านการ ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น” เพื่อตอบสนองความต้องการจากกลุ่มลูกค้า ด้านโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง

 

ORGANIZATION CHART

 


07 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 1312 ครั้ง

Engine by shopup.com