" ออกแบบโรงงาน " ชื่อที่บ่งบอกแนวทางที่ชัดเจนในการทำงานของเรา ลูกค้ามองเราเป็นผู้ชำนาญด้านโรงงานอุตสาหกรรม ให้โอกาสเรารับรู้ถึงความเป็นมา รับรู้ถึงความต้องการ และรับรู้ถึงปัญหาของลูกค้าต่อเรา

ผลงานที่ผ่านมา เราสามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้า เราแบ่งปันประสบการณ์ของเรากับลูกค้า ทำให้ผลงานที่นำเสนอมีความลงตัวและตรงใจตามความต้องการของลูกค้าเรา

ระยะเวลาเพียงสั้นๆในขั้นตอนของการออกแบบและวางแผน  เราสามารถสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ด้วยเหตุผลและการตัดสินใจในการทำงานของเรา ทำให้ลูกค้าไว้วางใจเรา และต้องการให้เราควบคุมงานและบริหารงานโครงการ ให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่เรากำหนดไว้

" การบริหารงานโครงการ " ในมุมมองของเราต่อการบริหารโครงการนั้น เรื่องงานนับว่าเป็นเรื่องไม่ยากสำหรับเรา เพราะผลงานที่ผ่านมาเราสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องงานก่อสร้าง ได้ดีเสมอ

แต่เรื่องยากของการบริหารงานโครงการนั้น คือ เรื่องของคนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบหลักของงานก่อสร้างนั้นมีเพียงแค่ เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง และเรา ผู้บริหารงานโครงการ บางครั้งความขัดแย้งหรือความเข้าใจไม่ตรงกันของแต่ล่ะฝ่ายเกิดขึ้นในการบริหารงานโครงการ มักจะทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน

แต่ด้วยวิธีการบริหารงานโครงการของเรา ทำให้เกิดการยอมรับทั้งสองฝ่าย ด้วยหลักการพิจารณาและการตัดสินใจที่ชอบธรรมและเป็นกลาง สามารถทำให้ทุกฝ่ายทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างไว้วางใจกัน มีเป้าหมายที่จะทำให้งานโครงการสำเร็จลุล่วงไปตามแผนงานที่ตั้งไว้

บทพิสูจน์จากผลงานที่ผ่าน ทำให้เราเชื่อมั่นในการทำงานของเรา ทั้งงานออกแบบโครงการ งานวางแผนโครงการและงานบริหารโครงการ ด้วยคำมั่นของเราต่อลูกค้าและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง เราจะรักษาและพัฒนามาตรฐานทุกด้านของเราให้ดีต่อไป

นพดร  อ่อนโยนชัย

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท แฟคทอรี ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด